Profil PJM / Asas Pelaksanaan


Asas Pelaksanaan:

  • Asas keislaman

  • Asas akuntabilitas

  • Asas transparansi

  • Asas kualitas

  • Asas kebersamaan

  • Asas hukum

  • Asas manfaat

  • Asas kesetaraan

  • Asas kemandirian

Akreditasi Institusi
Dan Program Studi

Selengkapnya

Mahasiswa Baru
UM Pontianak

Informasi Pendaftaran